понеделник - петък, 19:30 - 20:00

Битката на посветените в КГБ и ФБР

Рейтинг:
112 2
Стотици умове от Русия и САЩ стават жертва на зловещите централи

Днес те са партньори в борбата с международната престъпност. Експерти от ФБР и ФСБ са в непрекъснат контакт и така голяма част от игрите на мръсния капитал попадат под ударите на закона.

Но имаше времена, когато двете централи бяха непримирими врагове – КГБ следеше за американски шпиони в Русия, а ФБР преследваше всеки, казал и една дума на руски.

Студената война е термин, с който се означава продължителното напрежение между Източния блок, начело със СССР и Западния блок, доминиран от САЩ и НАТО. Негов пропагандатор е американския политолог Бърнард Барух.

Стотици умове от двете страни стават жертва на зловещите централи.

Най-четени