Всяка неделя, 19:00 - 20:00

Кое да изберем - мажоритарна или пропорционална

Рейтинг:
0 0
Светът върви към повече пропорционалност, отчита тенденцията политологът Владимир Шопов

За важността на избирателните системи за резултатите от изборите говори в студиото на "ПИН КОД" политологът Владимир Шопов. Емпиричен факт е, че при едни и същи нагласи на избирателите различните избирателни системи дават често коренно различни резултати.

"Важно е да се фокусираме върху анализ на политическата ни среда. Трябва да определим какво е проблем и едва след това да изберем към коя система да се ориентираме", каза Шопов, който подкрепя следната последователност - политическа цел/избирателна система/изборен кодекс.

"Политическият смисъл на пропорционалната система е максимално съответствие на представителството. Всяка група, която не е мнозинство да получи представителство. Това е важно за общества с малцинствени групи, в които има голямо разделение. Мажоритарната си поставя друга цел - ефективност на управлението. Тя е подходяща за хомогенни общества, в които има голямо доверие в политическата класа. В Европа доминира пропорционалната система. Съвременните общества са много фрагментирани. Работническата класа от миналото се е разцепила на 3-4 части. Като цяло тенденцията е за повече пропорционалност и за намаляване на мажоритарния елемент", коментира Шопов. 

Най-четени