НОВИТЕ БУДИТЕЛИ
Победител
37.25% Гласуването приключи!
Рая Стефанова
год: 26
град: гр. Стара Загора
преподавател по: Начална училищна педагогика
училище: Второ основно училище "Петко Рачов Славейков"
ФИНАЛИСТИ
34.45%
Хореография
СОУ"Сава Доброплодни"
14.81%
География и икономика
Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов"
10.06%
Начален учител-възпитател
град Монтана Първо основно училище ,,Свети свети Кирил и Методий''
1.88%
Физическо възпитания и спорт
ОУ "Райна Княгиня"
1.54%
Възпитател и учител по физика и астрономия
22СОУ "Г. С. Раковски"
НАГРАДАТА
Спечели: ЕДНОГОДИШНА ЗАПЛАТА