НОВИТЕ БУДИТЕЛИ
Новите будители - Мисия

Тази година NEWS7 обръща по-специално внимание върху едни от най-важните представители на обществото – младите учители. Ние си поставяме за цел да представим на България лицата на младите хора, които са се посветили на учителската професия, тези, които модулират възприятията и ценностната система на нашите деца. Уверени сме, че те могат да допринесат с нова визия и нови идеи, каквито са особено ценни във времена на духовна криза и страдаща образователна система. Младите учители са НОВИТЕ БУДИТЕЛИ.

През последните години у нас се отчита сериозен проблем с нежеланието на младите хора да изберат педагогиката като своя професия, а статистическите данни сочат, че България е на второ място в ЕС по нисък брой учители под 30г. (2,3% от учителите в България са на възраст под 30г. За сравнение във Великобритания, този процент е 31,7% - данните са взети от Key data on teachers and school leaders in Europe, 2013 edition)

Кампанията на NEWS7 има за цел да насърчи повече млади преподаватели да променят нагласите и да изберат българското образование за свое призвание и професия.

В кампанията може да участва всеки преподавател, започнал трудовия си стаж в основно или средно държавно училище преди 1.03.2014 г. Кандидатите трябва да са родени след 01.01.1984г. Ще приемаме и кандидатури от ученици, които смятат, че техният млад учител заслужава да спечели.

Кандидатите трябва да попълнят формата за регистрация, като опишат накратко причината, поради която са избрали тази професия както и това, което ги мотивира да преподават; снимка, с която да бъдат представени на сайта и координати за обратна връзка. Всички кандидатури ще бъдат поместени на сайта, като преподавателите ще бъдат разделени по регионален принцип, в зависимост от училището, в което преподават. От всеки регион ще бъдат излъчени по един финалист, в зависимост от броя зрителски гласове, които събере на сайта на NEWS7. Повторно зрителско гласуване ще определи победител измежду 6-те финалиста. Победителят ще бъде награден чрез удвояване на месечната му заплата за период от една година.

НАГРАДАТА
Спечели: ЕДНОГОДИШНА ЗАПЛАТА