цивилизация

Началото на цивилизацията – част 2
14.05.2015 | 20:00
Древен български надпис на 6500 години, наречен "Знаците от Тартария", съответства не само на знаците от минойската и микенска писменост, но намира съответствие и сред старобългарските руни.Сензационен разказ за отвъдното събран в пръстена от Езерово. Според автора Павел Серафимов понастоящем на...
Началото на цивилизацията
12.05.2015 | 20:00
Какво е станало хиляди години преди раждането на Христос? Кои са праотците на човешката цивилизация? Къде са първите протоградове?Неотдавна редица изследователи направиха сензационни открития. Древна черноморска цивилизация на 8 хил. години, огромен град в района на Карлово, злато на 7 хил. години...