проф. Светла Бъчварова

Защо земеделието буксува?
20.06.2014 | 19:59
Еврофондовете за подпомагането на земеделието са мощна притегателна сила за най-различни спекуланти, които обаче нямат за цел да развиват земеделие, а да печелят пари. Лошото в случая е, че евросредствата не отиват по предназначение – при земеделските стопани, които наистина имат нужда от...