нови автомобили

Гранична полиция с нови автомобили
29.08.2015 | 18:12
Главна дирекция "Гранична полиция" получи 10 патрулни автомобила с повишена проходимост, с които ще се повиши мобилността на патрулите по външните граници на ЕС. Десетте автомобила идват като изпълнение на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници, одобрена с решение на Европейската...