Сурва

Магията на Сурва
06.02.2014 | 22:45
Фестивалът "Сурва" има почти половинвековна история. Обичаят идва от древни езически времена и е съхранена до днес като част от българската фолклорна традиция.Участниците се наричат кукери или сурвакари. На Сурва ритуално се прогонват злите духове – сред страшни маски, звуци от чанове и...
Сурвакарите в Дивотино отварят пътя към доброто
14.01.2014 | 09:56
В Пернишко започна народният обичай сурва. От рано тази сутрин пазителите на традицията обикалят по домовете на хората, за да изиграят ритуален танц за прогонване на злите сили и за отваряне пътя на доброто.Вековната традиция се спазва изключително стриктно в Пернишко. Групата кукери в с. Дивотино,...