Вечерните новини на NEWS7

Всичко, което е важно от деня - всяка вечер, 23 ч, с Камелия Александрова! Това са вечерните новини на NEWS7 - информационният канал на България!

очаквайте