Powered by Nostrabet

За нас

Специализираният информационен канал NEWS7 стартира през март 2013 г. Той е част от Websa Group. NEWS7 се излъчва на сателитните и наземни честоти на телевизия bbt.

NEWS7 е най-големият афилиейт на CNN за Източна Европа. През декември 2012 г. Turner Broadcasting System Europe Limited, компанията майка на CNN International, подписа споразумение с новия канал, което дава на NEWS7 достъп до новинарските ресурси на световния телевизионен лидер. Това включва извънредни новини на живо, новини, репортажи и програми. Като част от споразумението, NEWS7 предоставя на CNN достъп до собствено съдържание от България, създадено от екипите на медията. Голяма част от журналистическия и продуцентския екип на телевизията вече премина различни обучения в централата на CNN в Атланта.NEWS7 is the information channel launched in March 2013. It is part of Websa Group. NEWS7 is broadcasted terrestrially and through satellite on the frequencies of BBT television channel.

NEWS7 is the biggest affiliate of CNN in Eastern Europe. In December 2012 Turner Broadcasting System Europe Limited, the mother company of CNN International, signed an agreement with the new channel which gave NEWS7 access to the news resources of the world television leader. This includes breaking live news, news, journalistic materials and program. As a part of the agreement NEWS7 gave CNN access to its own content from Bulgaria created by the teams of the media. A great part of the journalistic and production teams of the television received different trainings in the headquarters of CNN in Atlanta, GA, USA.